Kruševac Porta

Rani Javni uvid Plana detaljne regulacije REKE RASINE I UŠĆA PRITOKA – DEONICA 3 (od mosta na Jastrebačkom putu do ušća Modričke reke)

Rani Javni uvid Plana detaljne regulacije REKE RASINE I UŠĆA PRITOKA – DEONICA 3 (od mosta na Jastrebačkom putu do ušća Modričke reke)

8. jula 2022.

Scroll Skip to content