Крушевац Слободиште

Рани јавни увид Измене и допуне Плана генералне регулације „ИСТОК 2“ у делу к.п. бр. 26/17 КО Паруновац

Рани јавни увид Измене и допуне Плана генералне регулације „ИСТОК 2“ у делу к.п. бр. 26/17 КО Паруновац

19. априла 2023.

Документа:


Scroll Skip to content