Kruševac Porta

РАНИ ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ТРГ КОСТУРНИЦА” У КРУШЕВЦУ, (ИЗМЕНЕ ЦЕЛИНЕ Б, ПОДЦЕЛИНА Б1)

РАНИ ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ТРГ КОСТУРНИЦА” У КРУШЕВЦУ, (ИЗМЕНЕ ЦЕЛИНЕ Б, ПОДЦЕЛИНА Б1)

25. новембра 2022.

Документа:


Scroll Skip to content