Крушевац Слободиште

РАНИ ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ТРГ КОСТУРНИЦА” У КРУШЕВЦУ, (ИЗМЕНЕ ЦЕЛИНЕ Б, ПОДЦЕЛИНА Б3) , У ДЕЛУ К.П.БР. 2182/1, 2182/2, 2182/3 И 2182/4 КО КРУШЕВАЦ

РАНИ ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ТРГ КОСТУРНИЦА” У КРУШЕВЦУ, (ИЗМЕНЕ ЦЕЛИНЕ Б, ПОДЦЕЛИНА Б3) , У ДЕЛУ К.П.БР. 2182/1, 2182/2, 2182/3 И 2182/4 КО КРУШЕВАЦ

25. новембра 2022.

Документа:


Scroll Skip to content