Kruševac centar

РАНИ ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНА И ДОПУНА ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ТРГ КОСТУРНИЦА” У КРУШЕВЦУ, (ИЗМЕНЕ ЦЕЛИНЕ Б, ПОДЦЕЛИНА Б1)

РАНИ ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНА И ДОПУНА ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ТРГ КОСТУРНИЦА” У КРУШЕВЦУ, (ИЗМЕНЕ ЦЕЛИНЕ Б, ПОДЦЕЛИНА Б1)

19. септембра 2022.

Документа:


Scroll Skip to content