Kruševac centar

Rang lista kandidata za instruktore koji se pozivaju na testiranje i razgovor – Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2022

Rang lista kandidata za instruktore koji se pozivaju na testiranje i razgovor – Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2022

6. jula 2022.

Scroll Skip to content