Kruševac Porta

Прва редовна седница Градског штаба за ВрС

Прва редовна седница Градског штаба за ВрС

11. јуна 2024.

Данас је одржана прва редовна седница Градског штаба за ванредне ситуације Града Крушевца. Разматране су, у складу са Планом рада за 2024. годину, актуелне теме у овом периоду из области поплава, пожара, водоснабдевања, јавног здравља и противградне заштите.

Усвојени су следећи закључци:

  1. Усваја се Извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације града Крушевца за 2023. годину и упућује на даљу надлежност;
  2. Прихвата се извештај РХМЗ-а, Радарског центра Крушевац о стању извршених припрема за одбрану од града за 2024.годину;
  3. Прихвата се информација са одржане седнице СОТ-а за заштиту и спасавање из рушевина, заштиту од поплава, склањање и урбанистичке мере заштите;
  4. Усваја се предлог оперативног плана за смањење ризика од поплава за воде II реда на територији града Крушевца за 2024.годину, уз позитивно мишљење ЈВП“Србијаводе“ и упућује се на даљу надлежност;
  5. Прихвата се информација са одржане седнице Стручно-оперативног тима за заштиту од пожара и експлозија са предложеним закључцима;
  6. Усваја се предлог Оперативног плана спровођења превентивних мера заштите од пожара на отвореном простору и шумских пожара на подручју града Крушевца у 2024. години и упућује се на даљу надлежност;
  7. Прихвата се информација Завода за јавно здравље Крушевац, о анализи стања здравствене заштите људи, хигијенске исправности воде и расположивих капацитета у стационарним здравственим установама;
  8. Прихвата се информација ЈУ „Ветеринарска станица Крушевац“ о анализи стања здравствене заштите животиња и планираних мера дератизације и дезинсекције на територији града Крушевца.
  9. Прихвата се информација о закључцима са прве седнице Републичког штаба за ванредне ситуације у 2024. години и упућује на даљу надлежност.


Scroll Skip to content