Kruševac Slobodište

Priznanje za program „Zajedno za zajednicu“

Priznanje za program „Zajedno za zajednicu“

23. decembra 2021.

U okviru projekta „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji Grad Kruševac sprovodi u partnerstvu sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju ( GIZ )realizovan je program „Zajedno za zajednicu“ koji sprovodi Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj ( NALED ) u saradnji sa Asocijacijom koordinatora za romska pitanja. Tim povodom, u Beogradu je održana završna konferencija na kojoj su dodeljena priznanja. U ime gradonačelnika Jasmine Palurović, priznanje za uspešno implementiran program ekonomskog osnaživanja marginalizovanih grupa „Zajedno za zajednicu“ sproveden u okviru projekta „ Poboljšanje uslova života Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa u vreme pandemije KOVID – 19,“ primio je zamenik gradonačelnika Aleksandar Jovanović.

 

 

Program je usmeren na radno angažovanje Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa. Cilj je da ublaži negativne posledice pandemije KOVID 19, doprinese poboljšanju uslova života i procesu oporavka zajednice, posebno marginalizovanih grupa.

U 2021. u okviru projekta nemačke razvojne saradnje „Poboljšanje uslova života Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa u 18 JLS“, a u okviru komponente Zajedno za zajednicu, radno je angažovano 230 lica na poslovima od javnog interesa kod 30 poslodavaca u 6 lokalnih samouprava.

Na teritoriji grada Kruševca od juna do septembra angažovana su 32 lica kod 3 poslodavca: JKP „Vodovod“, udruženje građana „Romsko srce“ i JKP „Kruševac“. Nakon završetka radnog angažovanja, JKP „Kruševac“ zadržalo je 4 radnika po osnovu privremenih i povremenih poslova, od kojih su 2 lica romske nacionalne pripadnosti.

 

 


Scroll Skip to content