Kruševac centar

Потписани Kолективни уговори са јавно комуналним предузећима

Потписани Kолективни уговори са јавно комуналним предузећима

15. марта 2021.

У Мозаик сали Градске управе  данас су представници локалних јавних предузећа потписали Колективне уговоре са оснивачем, Градом Крушевцем. Уговоре су потписали представници пословодства и репрезентативних синдиката – ЈП „Пословни центар“, ЈКП „Градска топлана“, ЈКП „Водовод“, ЈКП „Крушевац“ и ЈП за урбанизам и пројектовање, а у име Града, потпис на Колективне уговоре је ставила градоначелник Јасмина Палуровић.

Колективним уговором уређују се права и обавезе запослених код послодавца из области рада и радних односа, као и међусобни односи оснивача, послодавца и синдиката.

Последњи Колективни уговор у јавно – комуналној области потписан је 2018. године и данашњим потписивањем, поштује се динамика од три године. Крајњи циљ је побољшање материјално – социјалног положаја радника, посебно најугроженијих.

Сарадња између Града, синдиката и послодаваца била је на високом нивоу, активности су биле координиране и спроведене у кратком року, а текст Уговора је међусобно уједначен, истакла је градоначелник Јасмина Палуровић.

То је потврдио и председник Већа СССС Саша Нешић. Посебан акценат је стављен на регулисање права и обавеза најугроженијих , а тичу се  боловања, превоза, ноћног и рада недељом, током државних празника, затим на јубиларне награде и др.

У тексту Уговора садржане су одредбе које радницима дају већа права у односу на Закон о раду, што је иначе и сврха његовог потписивања. Овај документ (као и претходни) важиће наредне три године.


Scroll Skip to content