Крушевац Слободиште

Потписан Споразум за мере ЛАПЗ

Потписан Споразум за мере ЛАПЗ

7. јула 2021.

У Градској управи данас је потписан Споразум о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2021.годину. Споразум су потписали градоначелник Крушевца Јасмина Палуровић и директор филијале Националне службе запошљавања Предраг Марковић. Присуствовали су и заменик градоначелника Александар Јовановић и заменик начелника ГУ Весна Анђелић.

Предмет Споразума је уређивање међусобних права и обавеза између Националне службе и Града у вези са учешћем Града у финансирању и реализацији мера активне политике запошљавања предвиђених локалним планским документом у области запошљавања за 2021.годину.

Мере ЛАПЗ су: стручна пракса, приправништво за младе са високим образовањем, стицање практичних знања, субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих и субвенција за самозапошљавање.

За реализацију ових мера  обезбеђена су средства у укупном износу од 33.333.333,43 динара, од чега Град учествује у финансирању са 17 милиона динара, а Национална служба са  16.333.333,43 динара.

ПОДРШКА САМОЗАПОШЉАВАЊУ подразумева пружање стручне помоћи, обуку из области предузетништва и субвенцију за самозапошљавање. ( преко 17,5 милиона динара )

НОВА РАДНА МЕСТА, субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих ( око 5, 9 милиона динара ).

ПРОГРАМ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ подразумева  стручно оспособљавање за самосталан рад у струци за које је стечено одговарајуће образовање, односно квалификација. ( издвојено око 4 милиона динара )

ПРОГРАМ СТИЦАЊА ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА и вештина кроз обављање конкретних послова ( такође око 4 милиона динара ).

ПРОГРАМ ПРИПРАВНИЦИ за младе са високим образовањем подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у занимању за које је стечено најмање високо тро или четворогодишње образовање, ради обављања приправничког стажа. Програм се реализује уз заснивање радног односа. ( издвојено скоро 2 милиона динара )

Ово је 12.пут да Град и Служба запошљавања остварују сарадњу у оквиру ЛАПЗ.

Према тренутним подацима, на територији РУО је испод 20 000 незапослених лица, а у Крушевцу мање од 10 000.


Scroll Skip to content