Kruševac Porta

Potpisan Memorandum o razumevanju okviru projekta „Regionalni program lokalne demokratije- ReLOaD 2“

Potpisan Memorandum o razumevanju okviru projekta „Regionalni program lokalne demokratije- ReLOaD 2“

16. septembra 2021.

 

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u okviru projekta „Regionalni program lokalne demokratije- ReLOaD 2“, koji finansira Evropska Unija, organizovao je danas u Beogradu konferenciju „Jačanje lokalne demokratije“. Ovom konferencijom je obeležen početak druge faze ReLOaD-a 2 (2021-2024). Takođe, ovo je i početak partnerstva između  UNDP-a i sedam lokalnih samouprava koje su odabrane za učešće na  ReLOaD 2 u Srbiji: Novi Sad, Kruševac, Vrnjačka Banja, Topola, Subotica, Vladičin Han i Babušnica.

Gradonačelnik Kruševca Jasmina Palurović je prisustvovala ovoj konferenciji  i potpisala Memorandum o razumevanju koji pokazuje zajedničku posvećenost poboljšanju saradnje između lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva i mladih.

Uvodna izlaganja na konferenciji su imali: Gordana Čomić, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i predstavnici Programa Ujedinjenih nacija za razvoj i Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Ministarka Gordana Čomić izjavila je da njeno ministarstvo podržava ovaj program jer veruje da se demokratija gradi na lokalnom nivou. “Ministarstvo će pripremiti priručnik, recept za primenu zakona o planskom sistemu na lokalu, i uputstvom kako da se dele informacije i uključe svi zainteresovani u dijalog od starta. Ovaj program menja komunikaciju između izabranih članova lokalne vlasti i građana”, rekla je ministarka.

Stalna predstavnica UNDP-a u Srbiji Fransin Pikap je u obraćanju izjavila: “Predano osoblje i volonteri organizacija civilnog društva su u direktnom kontaktu sa građanima i mogu najbolje da prepoznaju njihove potrebe. Zbog svog rada na terenu, znanja i iskustva, organizacije civilnog društva su u najboljoj poziciji da ukažu na prioritete koje je potrebno finansirati iz ograničenih lokalnih budžeta. Naš cilj je da pomognemo organizacijama i lokalnim organima vlasti da efikasnije primene postojeću zakonsku regulativu, a na dobrobit svih građana”.

Šef odeljenja za saradnju u Delegaciji Evropske unije u Srbiji Nikola Bertolini, između ostalog, izjavio: “Nadamo se da će se i druge opštine i gradovi ugledati na partnere u ReLOaD 2 programu, i primere dobre prakse proširiti kroz čitavu zemlju. Takođe se nadamo da ćemo kroz ovaj program pomoći mladima da se pokrenu i preuzmu aktivniju ulogu u svojim zajednicama”.

Građanske inicijative koje će se sufinansirati iz lokalnih budžeta i ReLOaD-a 2 sredstava doprineće poboljšanju životnih uslova građana u tim lokalnim zajednicama nudeći im nove usluge i povećavajući kvalitet i obuhvat postojećih, rečeno je na konferenciji pre potpisivanja sporazuma.

Predstavnici lokalnih samouprava su imali pojedinačna izlaganja o intervenciji i perspektivi ReLOaD-a 2.

Jasmina Palurović, gradonačelnik Kruševca je u svom izlaganju naglasila  da Grad Kruševac kontinuirano radi na jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva. „Svake godine izdvajamo značajna finansijska sredstva usmerena na sprovođenje programskih i projektnih aktivnosti od javnog interesa koje sprovode organizacije civilnog društva.

Oblasti koje se finansiraju se odnose na kulturu, decu, omladinu, sport, osobe sa invaliditetom i boračko – invalidsku zaštitu, negovanje kulturnog nasleđa, slobodarskih tradicija i standarda veterana, crkve i verske zajednice, zdravstvenu zaštitu, informisanje, smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje vanrednim situacijama. Ove godine je iz budžeta Grada izdvojeno 105 miliona dinara za finansijsku podršku programa i projekata organizacija civilnog društva u cilju unapređenja kvalitet života različitih ciljnih grupa građana. Kruševac je spreman za učešće u ReLOaD 2 projektu u cilju nadogradnje postojećih dobrih praksi i razvijanja inovativnih i razvojnih modela unapređenja civilnog sektora na lokalnom nivou“, izjavila je gradonačelnica.


Scroll Skip to content