Kruševac centar

Постављени нови помоћници градоначелника

Постављени нови помоћници градоначелника

3. септембра 2020.

Градоначелник Јасмина Палуровић и заменик градоначелника Александар Јовановић данас су приредили пријем за нове помоћнике Градоначелника. Са новим обавезама и дужностима, као и методологијом рада упознала их је градоначелник Јасмина Палуровић.

Решењем о постављењу, функције помоћника Градоначелника обављаће:

Биљана Цветковић – за економски развој, инвестиције и финансије
Марко Кнежевић – пољопривреда, водопривреда и шумарство
Иван Парезановић – екологија, одрживи развој и енергетика
Јелена Тодоровић – друштвене делатности
Владимир Петровић – омладина и спорт

Помоћници Градоначелника покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљења у вези са питањима од значаја за развој у областима за које су постављени и врше друге послове које им повери Градоначелник.


Scroll Skip to content