Kruševac Porta

Посета депонији у Срњу

Посета депонији у Срњу

9. октобра 2021.

У оквиру боравка у Крушевцу, делегација немачког Министарства за економију и развој обишла је локацију за нову санитарну депонију у Срњу.

Крајем августа ове године потписана су два уговора у циљу реализације прве фазе Програма интегрисаног управљања чврстим отпадом. Први Посебан уговор за инвестиције за изградњу Регионалног система управљања комуналним чврстим отпадом са центром у Крушевцу потписали су: КФВ немачка развојна банка, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарство финансија, Град Крушевац и ЈКП Крушевац. Потписници другог Посебног уговора за експертске услуге били су: КФВ немачка развојна банка, министарство грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре и министарство финансија.

 Укупна вредност инвестиција прве фазе износи 13,7 милиона евра, а почетак изградње је планиран за другу половину 2022. године са роком за завршетак до краја 2024.

По Уговору, Град и остале општине које су потписале Споразум имају обавезу прибављања потребних дозвола, финансирање куповине земљишта, израду инфраструктуре и осталих оперативних трошкова. Урађено је идејно решење, усвојен План детаљне регулације Регионалног центра и предат захтев за локацијске услове. Тренутно се ради на припреми земљишта за експропријацију.

Током припремне фазе Програма дефинисане су приоритетне инвестиционе мере фазе 1 које укључују изградњу дела санитарне депоније у Крушевцу, потпуно опремање прве касете, складиштење и третман процедних вода, профилисање отпада на постојећој депонији у циљу стабилизације, опрему за сакупљање и искоришћење депонијског гаса, линију за сепарацију отпада и пратећу инфраструктуру у оквиру граница центра за управљање комуналним отпадом у Крушевцу.

Овом инвестицијом побољшавамо квалитет живота за грађане целог Расинског округа, а решићемо и веома значајно питање заштите животне средине. Центар ће имати регионални карактер са довољним капацитетом да поред града Kрушевца и општине Расинског округа: Александровац, Ћићевац, Варварин, Брус и општина Блаце из Топличког округа, такође могу на прописан начин да одлажу комунални отпад.


Scroll Skip to content