Крушевац Слободиште

Почела реализација пројекта „Пошумљавање и стабилизација клизишта Ново гробље“

Почела реализација пројекта „Пошумљавање и стабилизација клизишта Ново гробље“

2. октобра 2020.

Градска управа Града Крушевца – Служба за заштиту животне средине и ЈКП „Крушевац“ су у септембру месецу кренули са реализацијом пројекта „Пошумљавање и стабилизација клизишта Ново гробље“.

Пројекат је један од укупно једанаест одобрених на конкурсу за доделу средстава зеленог фонда Републике Србије за пошумљавање у 2020. години, који је расписало Министарство заштите животне средине у јануару 2020. године. Укупна вредност пројекта је 2.074.874,98 динара, од чега учешће Министарства је 1.574.874,98 динара, а 500.000,00 динара Града Крушевца.

Локација пројекта обухвата клизиште на северо-источној страни падине испод Новог гробља, површине 1,1ha, која ће се очистити од различитих врста отпада и коровске вегетације. Након припреме терена, извршиће се садња аутохтоним врстама садница и то: 188 четинарских и лишћарских садница и 690 садница жбунастих врста које ће умањити негативне ефекте ветра, а својим кореновим системом ће учврстити и стабилизовати терен, чиме ће се створити повољнија микроклима и подићи квалитет животне средине грађана и грађанки у насељеном делу града Крушевца.

Пројекат ће бити завршен до новембра 2020. године.


Scroll Skip to content