Kruševac centar

Otvorene prijave za radno angažovanje u okviru mere „Zajedno za zajednicu“

Otvorene prijave za radno angažovanje u okviru mere „Zajedno za zajednicu“

10. марта 2021.

 

Prijavni formular za učešće u meri Zajedno za zajednicu

 

Informator o meri – Zajedno za zajednicu

 

Mera radnog angažovanja po konceptu „Zajedno za zajednicu“ tokom pandemije COVID-19 deo je šireg projekta Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji implementira GIZ, dok realizaciju mere radnog angažovanja uz njihovu podršku sprovodi NALED u okviru projekta ‚‚Poboljšanje uslova života Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa u 18 JLS“ zajedno sa Asocijacijom koordinatora za romska pitanja.

Ova mera usmerena je na kratkoročno radno angažovanje Roma i Romkinja i drugih marginalizovnih grupa (nezaposleni duže od godinu dana, samohrane majke, žene žrtve nasilja, osobe sa invaliditetom, osobe iz višečlanih porodica, povratnici), tokom pandemije COVID-19. Cilj ZaZ mere je da ublaži negativne posledice pandemije COVID-19, doprinese poboljšanju uslova života i procesu oporavka zajednice, posebno marginalizovanih grupa.

Koncept će se sprovoditi u 6 lokalnih samouprava (JLS): Vranje, Aleksinac, Pirot, Kruševac, Kragujevac i Subotica, sa ciljem da marginalizovanim osobama omogući prihode u vreme pandemije COVID-19, a istovremeno putem sprovođenja radova od javnog interesa doprinese potrebama zajednice i poboljšanju kvaliteta života u lokalnim samoupravama koje učestvuju u projektu.

Formulare za prijavu možete preuzeti sa web stranice NALED-a:

Štampane verzije formulara za prijavu možete preuzeti u šalter salama gradske uprave i filijalama Nacionalne službe za zapošljavanje.

Popunjen prijavni formular potrebno je poslati do 20. marta 2021. na adresu:

NALED
Makedonska 30, Beograd

ili na email zajednozazajednicu@naled.rs,

ili predati prijavu lokalnom medijatoru (spisak njihovih kontakata dostupan je u Informatoru).


Scroll Skip to content