Kruševac Slobodište

Održana vanredna sednica Gradskog štaba za vanredne situacije

Održana vanredna sednica Gradskog štaba za vanredne situacije

6. jula 2022.

Danas je održana 1.  vanredna sednica Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Kruševca. Na osnovu člana 28 Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Kruševca („Službeni list grada Kruševca“ br.15/20) i člana 19 Poslovnika o radu Gradskog štaba za vanredne situacije Kruševac, doneti sledeći zaključci:

  1. Usvaja se Izveštaj o vremenskim nepogodama na teritoriji Grada Kruševca i pričinjenoj šteti dana 05.06.2022. godine.
  2. Usvaja se Izveštaj o hitno preduzetim merama na sanaciji nastale štete i uspostavljanje kritične infrastrukture.
  3. Nalaže se Službi mesnih zajednica, kao i nadležnim službama Gradske uprave Kruševac da na osnovu izvšetaja i informacija pribavljenih od MZ i građana pripreme i dostave Gradskom štabu za vanredne situacije do 19:00 časova 06.07.2022.god., detaljan Izveštaj o posledicama nastalim zbog nevremena 05.07.2022..
  4. Nalaže se svim nadležnim službama Gradske uprave grada Kruševca, da izađu na teren i sačine izveštaj sa obilaska terena, kao i JP za urbanizam i projektovanje Kruševac, da po pribavljanju izveštaja Službe mesnih zajednica sačine predlog hitnih mera u cilju sanacije nastale štete i potrebnim radovima na uspostavljanju i redovnom funkcionisanju infrastrukture i objekata, kao i da u hitnom roku u okviru svojih nadležnosti sprovedu sve potrebne radnje i radove.


Scroll Skip to content