Крушевац Слободиште

Одржана ванредна седница Градског штаба за ванредне ситуације

Одржана ванредна седница Градског штаба за ванредне ситуације

6. јула 2022.

Данас је одржана 1.  ванредна седница Градског штаба за ванредне ситуације Града Крушевца. На основу члана 28 Одлуке о организовању и функционисању цивилне заштите на територији града Крушевца („Службени лист града Крушевца“ бр.15/20) и члана 19 Пословника о раду Градског штаба за ванредне ситуације Крушевац, донети следећи закључци:

  1. Усваја се Извештај о временским непогодама на територији Града Крушевца и причињеној штети дана 05.06.2022. године.
  2. Усваја се Извештај о хитно предузетим мерама на санацији настале штете и успостављање критичне инфраструктуре.
  3. Налаже се Служби месних заједница, као и надлежним службама Градске управе Крушевац да на основу извшетаја и информација прибављених од МЗ и грађана припреме и доставе Градском штабу за ванредне ситуације до 19:00 часова 06.07.2022.год., детаљан Извештај о последицама насталим због невремена 05.07.2022..
  4. Налаже се свим надлежним службама Градске управе града Крушевца, да изађу на терен и сачине извештај са обиласка терена, као и ЈП за урбанизам и пројектовање Крушевац, да по прибављању извештаја Службе месних заједница сачине предлог хитних мера у циљу санације настале штете и потребним радовима на успостављању и редовном функционисању инфраструктуре и објеката, као и да у хитном року у оквиру својих надлежности спроведу све потребне радње и радове.


Scroll Skip to content