Kruševac Slobodište

Održana sednica Saveta za rodnu ravnopravnost grada Kruševca

Održana sednica Saveta za rodnu ravnopravnost grada Kruševca

6. juna 2022.

Savet za rodnu ravnopravnost grada Kruševca dana 3. juna 2022. godine održao je četvrtu sednicu, kojom je predsedavala predsednica Saveta Jelena Todorović, pomoćnik gradonačelnika za društvene delatnosti.

Savet je razmatrao Izveštaj o sprovedenim izborima za članove saveta mesnih zajednica. Članovi Saveta upoznati su da je nakon sprovedenih izbora za članove saveta mesnih zajednica, koji su održani 28.11.2022.godine i 30.01.2022.godine, zastupljenost žena na nivou mesnih zajednica 22%, da je zastupljenost žena u gradskim mesnim zajednicama 48%, dok je na seoskom poručju 14%.  Konstatovano je da je prisutan trend rasta učešća žena u radu organa mesnih zajednica,  da su žene zastupljenije u savetima nego što je to slučaj ranijih godina, ali da i dalje treba raditi sa ženama na seoskom području i motivisati ih za uključivanje u rad lokalne zajednice, imajući u vidu da i dalje u petnaest saveta nema nijedne žene.

Takođe je bilo reči o procesu sprovođenje rodno odgovornog budžetiranja i uvođenju rodno odgovornog budžetiranja u programe budžeta grada Kruševca, što će biti tema i seminara koji će članovi Saveta i zaposleni u Gradskoj upravi i ustanovama pohađati tokom juna meseca, u okviru paketa podrške transformativno finansiranje za rodnu ravnopravnost: ka transparentnijem, inkluzivnijem i odgovornijem upravljanju na zapadnom Balkanu.

.

 

 


Scroll Skip to content