Крушевац Слободиште

Одржана седница Савета за родну равноправност града Крушевца

Одржана седница Савета за родну равноправност града Крушевца

6. јуна 2022.

Савет за родну равноправност града Крушевца дана 3. јунa 2022. године одржао је четврту седницу, којом је председавала председница Савета Јелена Тодоровић, помоћник градоначелника за друштвене делатности.

Савет је разматрао Извештај о спроведеним изборима за чланове савета месних заједница. Чланови Савета упознати су да је након спроведених избора за чланове савета месних заједница, који су одржани 28.11.2022.године и 30.01.2022.године, заступљеност жена на нивоу месних заједница 22%, да је заступљеност жена у градским месним заједницама 48%, док је на сеоском поручју 14%.  Констатовано је да је присутан тренд раста учешћа жена у раду органа месних заједница,  да су жене заступљеније у саветима него што је то случај ранијих година, али да и даље треба радити са женама на сеоском подручју и мотивисати их за укључивање у рад локалне заједнице, имајући у виду да и даље у петнаест савета нема ниједне жене.

Такође је било речи о процесу спровођење родно одговорног буџетирања и увођењу родно одговорног буџетирања у програме буџета града Крушевца, што ће бити тема и семинара који ће чланови Савета и запослени у Градској управи и установама похађати током јуна месеца, у оквиру пакета подршке трансформативно финансирање за родну равноправност: ка транспарентнијем, инклузивнијем и одговорнијем управљању на западном Балкану.

.

 

 


Scroll Skip to content