Kruševac centar

Одржана Јавна трибина о Нацрту Одлуке о измени Статута

Одржана Јавна трибина о Нацрту Одлуке о измени Статута

25. марта 2024.

Дана 25.03.2024. године, у сали 34,  са почетком у 12 часова одржана је Јавна трибина поводом Нацрта Одлуке о измени Статута града Крушевца.

Весна Анђелић, начелник Градске управе, упознала је присутне да је Скупштина града Крушевца  на седници одржаној 21.02.2024.године донела  Одлуку о приступању промени Статута града Крушевца („Сл.лист града Крушевца“ број  4/24) којом је  предвиђено да  ће се промене Статута извршити  изменом члана 39. Статута града Крушевца и преузимањем одбредбе  члана 38. став 5 Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Србије бр. 129/7, 83/2014- др. Закон и 101/2016 др. Закон, 47/2018, 111/2021- др.закон).

 Градско веће града Крушевца на седници одржаној 04. марта 2024. године, у складу са наведеном Одлуком,   утврдило је  Нацрт Одлуке о измени Статута града Крушевца, којом се предлаже   измена члана  39. Статута града Крушеевца, преузимају одредбе члана 38. став 5 Закона  о локалној самоуправи  и прописује да председник Скупштине  може бити на сталном раду у Граду.  Имајући у виду да важећи Статут града Крушевца прописује да је председник Скупштине на сталном раду у Граду, овом  изменом створиће се могућност да Скупштина убудуће одлучује о радноправном статусу председника Скупштине града, тј. да ли ће функцију обављати на сталном раду или без заснивања радног односа у Граду.

Јавној трибини присуствовали су председник Скупштине Драгана Баришић, заменик председника Скупштине Синиша Максимовић, секретар Скупштине Маја Цуцкић и заменик секретара Ивана Антић, као и запослени у стручним службама.

Јавна расправа траје од 08. марта до 29. марта 2024. године.

Примедбе, предлози и сугестије се достављају  у писаном облику на адресу: Градско веће града Крушевца, Газиместанска бр.1 37000 Крушевац или на мејл адресу skupstinа@krusevac.rs са назнаком „Примедбе на Нацрт Одлуке о измени Статута града Крушевца.“  до 29.03.2024. године.

До дана одржавања јавне трибине није било писаних примедби.


Scroll Skip to content