Kruševac centar

Održana Javna rasprava o Predlogu akcionog plana za sprovođenje Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Srbiji za period od 2022.-2024. godine

Održana Javna rasprava o Predlogu akcionog plana za sprovođenje Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Srbiji za period od 2022.-2024. godine

8. juna 2022.

U Gradskoj upravi održana je Javna rasprava o Predlogu akcionog plana za sprovođenje Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Srbiji za period od 2022.-2024. godine.

Nakon Novog Sada i Beograda, Kruševac je odabran zbog aktivnosti, pozitivnog stava i pre svega rezultata koje postiže na kroz projekte, učešćem na konkursima, i kroz podršku i pomoć romskim asocijacijama i udruženjima da se za stolo sa Romima govori o stategiji Vlade Srbije i resornog ministarstva u naredne dve godine kada je ova manjina u pitanju.

Na početku Javne rasprave o predlogu akcionog plana za sprovođenje strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period 2022- 2024. godine sa aktivnostima lokalne samouprave prisutne je upoznala gradonačelnica Jasmina Plaurović. koja je naglasila da je ova populacija najbrojnija na teritoriji Kruševca.

Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomići stakla je da je unapređenje ljudskih i manjinskih prava i nulta tolerancija prema diskriminaciji bilo koje vrste glavni cilje Vlade Srbije rešavanjem svih problema nacionalnih manjina kroz dijaloge i jačanje međusobnog poverenja u duhu tolerancije, što će doprineti razvoju društva u celini. Kao najveći problem resorna ministarka navela je pokroviteljski način prema romina kroz odluke gde je njihovo mesto i da žive poštujući tradiciju.

Želimo da zajedno sa Romina razgovaramo za istim stolom kada je rešavanje njihovih problema u pitanju. Oni su resurs i njamlađa populacija u Srbiji, dodala je ministarka Ćomić. Pored predstavnika Romskih udruženja i asocijacija grada Kruševca, prisustvovali su i predsstavnici obrazovnoh ustanova.


Scroll Skip to content