Kruševac Porta

Одржана 4. седница Скупштине града Крушевца

Одржана 4. седница Скупштине града Крушевца

19. новембра 2020.

 

Одборници Скупштине града на данашњој 4.седници која је одржана у сали Биоскопа Крушевац, размотрили су и усвојили 55 тачака дневног реда.

Седница је одржана уз поштовање превентивних мера за спречавање ширења епидемије COVID-19  по предлогу Завода за јавно здравље Крушевац.

Према усвојеном Извештају о извршењу Одлуке о буџету града Крушевца за период јануар-септембар 2020.године, укупно планирани приходи и примања буџета града из свих извора на дан 30.09.2020.године износе 4.630.672.708,00 динара и остварени су у износу од 3.105.939.956,00 динара, што је 69,48% у односу на план.

Планирани укупни расходи и издаци из буџета на дан 30.09.2020.године износили су 4.470.000.000 динара. Планирани укупни расходи и издаци из осталих извора на дан 30.09.2020.године износили су 160.672.708,00 динара. У периоду јануар-септембар 2020.године расходи и издаци из буџета извршени су са 51,24% у односу на план, а расходи и издаци из осталих извора за исти период у износу од 64.904.00 динара или са 40,40% у односу на план.  Укупни расходи и издаци из свих извора за период јануар-септембар 2020.године извршени са 50,87% у односу на план.

Скупштина је усвојила Одлуку о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021.годину. За непокретност обвезника који не води пословне књиге, за одговарајућу површину исте непокретности, пореска обавеза за 2021., може бити утврђена у износу не већем од 10% у односу на 2020.годину.

 

На седници су усвојене и  Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Града Крушевца, Одлука о одређивању аутобуских стајалишта која могу да се користе за линијски превоз путника у приградском превозу на територији Града Крушевца, Одлука о комуналној милицији, Одлука о униформи и ознакама комуналних милиционара и Одлука о измени Одлуке о одржавању чистоће и подизању и одржавању зелених површина на подручју Града Крушевца.

На иницијативу Народног музеја Крушевац, одборници су донели Одлуку о подизању споменика кнезу Лазару на централном делу „Старог аеродрома“, а по предлогу Комисије за спровођење поступка за подизање споменика, спомен облежја и мурала.  За избор скулптуралног решења и израду споменика биће расписан јавни конкурс. Одлуком је образована комисија која ће спровести поступак.

 

Усвојена је Одлука о давању сагласности и усвајању пројекта јавно-приватног партнерства без елемената коцесије за реализацију „Пројекта рехабилитације и ургентног одржавања општинских и некатегорисаних путева на територији града Крушевца“.

Овом Одлуком врши се поверавање обављања комуналне делатности, финансирања, доградње, изградње, реконструкције и одржавања локалне путне инфраструктуре Града Крушевца. На овај начин, приватни партнер улагањем у наведени пројекат изградње, доградње и реконструкције утиче на побољшање путне инфраструктуре, обезбеђује њену високу доступност и обезбеђује бољи путнички промет.

 

Усвојена је и Одлука којом се обуставља поступак реализације Пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије за финансирање, изградњу, управљање и одржавање подземне гараже на локацији Трг Косовских јунака на кат.парцелама број 810, 817, 818, 819 и 2312/1 све КО Крушевац.

Скупштина је донела и Одлуке о образовању посебних радних тела и то: Корисничког савета јавних служби и Савета за младе.

 

Такође и више Одлука о изради планских докумената, кадровских решења о именовању и разрешењу чланова управних и надзорних одбора јавних предузећа, установа, школских одбора, као и решења о именовању чланова Савета за здравље и Савета родитеља града Крушевца и сет имовинских решења.


Scroll Skip to content