Kruševac centar

Одржана 3. редовна седница градског Штаба за ванредне ситуације

Одржана 3. редовна седница градског Штаба за ванредне ситуације

20. новембра 2020.

На одржаној 3. редовној седници 20.11.2020. градски Штаб за ванредне ситуације града Крушевца донео је већи број закључака.

Донети су следећи закључци:

1. Усваја се предлог Пословника о раду ГШВрСт града Крушевца,
2. Усваја се извештај о стању спремности и припреми субјекта за предстојећи зимски период, са обавезном ванредном провером стања спремности система и оперативе од стране управљача пута ЈП „ За урбанизам и пројектовање“ Крушевац и Одељења за инспекцијске послове Градске управе града Крушевца,
3. Усваја се извештај о тренутној епидемиолошкој ситуацији и предузетим мерама на територији града Крушевца.

4. Налаже се Заводу за јавно здравље Крушевац да ускладу са тренутном епидемиолошком ситуацијом достави у писаном облику, мишљење, неопходне мере и задатке у циљу сузбијања ширења пандемије вируса COVID-19 на територији Града Крушевца како би штаб могао да одлучује по том питању.
5. Усваја се извештај Ватрогасног савеза града Крушевца о достигнутом нивоу организације доброваљних ватрогасних друштава на територији града, иновирање мреже формирања ДВД-а на територији Града Крушевца и доставити је Служби МЗ града Крушевца на даљу надлежност.

6. Налаже се Служба месних заједница
– да у предстојећем зимском периоду непосредно сарађује са свим надлежним службама у граду,
– да секретари МЗ уз помоћ Центра за социјални рад, Црвеног крста и Дома здравља, наставе са ажурирањем спискова потенционалних угрожених, посебно старачких самачких домаћинства и исте достави свим надлежним службама;
– да представници МЗ направе спискове заинтересованог становништва за средства дезинфекције и преузму натријумхипохлорид у на адреси ЈКП Крушевац.
7. Обавезују се све службе из области социјалне и здравствене заштите на градском нивоу, да наставе са ажуририрањм списакова бескућника и предузму све превентивне мере око њиховог привременог збрињавања, посебно током ледених дана (када је температура ваздуха 24 сата испод нуле);

8. Обавезују се све јавне службе које имају дежурне екипе за хитне интервенције да распоред дежурства са контакт телефонима дежурних служби доставе у писаном облику са јасном процедуром јављања и међусобно контактирају услед ванредног догађаја. Извештаје о ванредном догађају достављају у писаном и електронском облику Одељењу за послове одбране и ванредне ситуације Градске управе града Крушевца и Командно оперативном центру 1985 СВС Одељења у Крушевцу.

 


Scroll Skip to content