Kruševac Porta

Održana 3. redovna sednica Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Kruševca

Održana 3. redovna sednica Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Kruševca

7. oktobra 2021.

Danas je održana 3. redovna sednica Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Kruševca, kojom je predsedavala gradonačelnik Jasmina Palurović.

Doneti su sledeći Zaključci:

 1. Usvaja se izveštaj o trenutnoj epidemiološkoj situaciji na teritoriji grada Kruševca,
 2. U potpunosti se usvajaju zaključci sa održane sednice SOT-a za zaštitu od epidemija,
 3. Usvaja se analiza dostignutog stepena organizovanosti i osposobljenosti subjekata snaga sistema zaštite i spasavanja na teritoriji grada Kruševca. Nastaviti sa realizacijom planske dokumentacije u skladu sa rokovima,
 4. Usvaja se zaključak o imenovanju poverenika i zamenika poverenika civilne zaštite u naseljenim mestima grada Kruševca,
 5. Usvaja se predlog Rešenja o određivanju subjekta od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada Kruševca i prosleđuje Gradskom veću,
 6. Usvaja se izveštaj o organizaciji i funkcionisanju sistema civilne zaštite na teritoriji grada Kruševca,
 7. Usvaja se izveštaj Crvenog krsta o kapacitetima i mogućnostima za pružanje humanitarne pomoći i izvršenja poverenih zadataka zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama,
 8. Usvaja se izveštaj o preduzetim merama i stanju sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji grada Kruševca,
 9. Prihvata se informacija o aktivnostima u realizaciji operativno-taktičke vežbe Odgovora na vanrednu situaciju subjekta zaštite i spasavanja u Republici Srbiji „SISTEM 2021“,
 10. U potpunosti se usvajaju zaključci sa održane sednice SOT-a za zaštitu od poplava i suša,
 11. U potpunosti se usvajaju zaključci sa održane sednice SOT-a za zaštitu od požara i eksplozija,
 12. Prihata se izveštaj JKP “Vodovoda-Kruševac“ povodom havarijskog isključenja od 13. – 17.09.2021. godine.  Nalaže se JKP “Vodovodu-Kruševac” da Gradskom štabu dostavi spisak ustanova i subjekata koji treba da  nabave stacionarne rezervoare od 1000 litra za potrebe snabdevanja vodom  u slučaju havarijskog isključenja,
 13. Predlaže se Kovid bolnici Rasina UKC Niš da u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Gradom Kruševcom i JKP Vodovod-Kruševac, pristupi izradi priključka za potrebe hemodijalize prilikom havarijskih isključenja vode.
 14. Nastaviti proceduru oko preuzimanja male brane na Lomničkoj reci na Jastrebcu od strane JVP Srbijavode,
 15. Predlaže se da grad Kruševac pristupiti izradi plana pošumljavanja radi smanjenja erozija na teritoriji grada Kruševca.
 16. Predlaže se gradu Kruševcu da pristupi izradi plana sistematske dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,


Scroll Skip to content