Kruševac centar

Одржана 3. редовна седница Градског штаба за ванредне ситуације Града Крушевца

Одржана 3. редовна седница Градског штаба за ванредне ситуације Града Крушевца

7. октобра 2021.

Данас је одржана 3. редовна седница Градског штаба за ванредне ситуације Града Крушевца, којом је председавала градоначелник Јасмина Палуровић.

Донети су следећи Закључци:

 1. Усваја се извештај о тренутној епидемиолошкој ситуацији на територији града Крушевца,
 2. У потпуности се усвајају закључци са одржане седнице СОТ-а за заштиту од епидемија,
 3. Усваја се анализа достигнутог степена организованости и оспособљености субјеката снага система заштите и спасавања на територији града Крушевца. Наставити са реализацијом планске документације у складу са роковима,
 4. Усваја се закључак о именовању повереника и заменика повереника цивилне заштите у насељеним местима града Крушевца,
 5. Усваја се предлог Решења о одређивању субјекта од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији града Крушевца и прослеђује Градском већу,
 6. Усваја се извештај о организацији и функционисању система цивилне заштите на територији града Крушевца,
 7. Усваја се извештај Црвеног крста о капацитетима и могућностима за пружање хуманитарне помоћи и извршења поверених задатака заштите и спасавања у ванредним ситуацијама,
 8. Усваја се извештај о предузетим мерама и стању система за јавно узбуњивање на територији града Крушевца,
 9. Прихвата се информација о активностима у реализацији оперативно-тактичке вежбе Одговора на ванредну ситуацију субјекта заштите и спасавања у Републици Србији „СИСТЕМ 2021“,
 10. У потпуности се усвајају закључци са одржане седнице СОТ-а за заштиту од поплава и суша,
 11. У потпуности се усвајају закључци са одржане седнице СОТ-а за заштиту од пожара и експлозија,
 12. Прихата се извештај ЈКП “Водовода-Крушевац“ поводом хаваријског искључења од 13. – 17.09.2021. године.  Налаже се ЈКП “Водоводу-Крушевац“ да Градском штабу достави списак установа и субјеката који треба да  набаве стационарне резервоаре од 1000 литра за потребе снабдевања водом  у случају хаваријског искључења,
 13. Предлаже се Ковид болници Расина УКЦ Ниш да у сарадњи са Министарством здравља, Градом Крушевцом и ЈКП Водовод-Крушевац, приступи изради прикључка за потрeбе хемодијализе приликом хаваријских искључења воде.
 14. Наставити процедуру око преузимања мале бране на Ломничкој реци на Јастребцу од стране ЈВП Србијаводе,
 15. Предлаже се да град Крушевац приступити изради плана пошумљавања ради смањења ерозија на територији града Крушевца.
 16. Предлаже се граду Крушевцу да приступи изради плана систематске дезинфекције, дезинсекције и дератизације,


Scroll Skip to content