Kruševac centar

Одржана 20. седница Скупштине града Крушевца

Одржана 20. седница Скупштине града Крушевца

20. јуна 2023.

Одборници Скупштине града Крушевца на 20. седници, која је одржана дана 20.06.2023.године, у сали Скупштине града Крушевца, размотрили су и усвојили 36 тачака дневног реда. Седницом је председавао председник Скупштине Предраг Вукићевић.

На предлог Комисије за кадровска и административна питања, Скупштина је донела одлуку о овогодишњим добитницима Видовданске награде и признања Града Крушевца.

Добитник Видовданске награде је Његова Светост Архиепископ пећки, Митрополит београдско – карловачки и Патријарх српски Господин Господин Порфирије, за изузетан допринос очувању, неговању и развоју српске духовности и јединства српског народа.

Добитници плакета града Крушевца су:

-Проф. др Иван Филиповић, редовни професор Универзитета у Нишу, вршилац дужности декана  Пољопривредног факултета у Крушевцу, за изузетан допринос развоју образовања, а посебно високошколског образовања у Крушевцу;

 

-Марко Живић, постхумно, истакнути драмски уметник,  за изузетан допринос развоју културе и афирмацији града Крушевца;

 

-Тијана Богдановић, репрезентативка у теквонду, освајачица олимпијских медаља, за изузетне спортске резултате;

 

-„14. октобар“ доо Крушевац, за допринос развоју привреде града Крушевца током сто година постојања и рада;

 

-Карате Клуб „Крушевац“, за изузетне спортске резултате остварене на републичким и међународним такмичењима у каратеу и промоцију спорта међу децом и омладином;

 Похвале града Крушевца додељене су:

– Звонку Драгомировићу, дугогодишњем добровољном даваоцу крви, за исказану солидарност и хуманост на делу;

 

-Ненаду Петронијевићу, вишеструком прваку Србије у спортском риболову у дисциплини ФИДЕР, за изузетне спортске резултате;

 

-Проф. др Драгану Тоскићу, истакнутом спортском раднику, за допринос развоју и популаризацији спорта, а посебно џудо спорта;

 

-Јани Крупниковић, ученици VII разреда  ОШ „Јован Поповић“ у Крушевцу, за изузетан успех током школовања и остварене резултате на такмичењима из српског језика, математике, физике, хемије и географије;

 

-Драгиши Милојевићу, спортском раднику, боксеру и тренеру, за изузетне спортске резултате;

 

-Зорани Милановић, ученици II разреда Хемијско-технолошке школе, за остварене резултате на литерарним конкурсима и исказаној хуманости на делу;

 

-Живомиру Миленковићу, новинару и публицисти, за дугогодишњи рад и привредну, друштвену и културну афирмацију Крушевца и крушевачког краја;

 

-Проф. др Мирославу Ђорђевићу, специјалисти дечије урологије и урологије, ванредном професору Медицинског факултета Универзитета у Београду, за дугогодишњи рад и изузетан допринос у области здравства;

 

-„Унимер“ доо Крушевац, за дугогодишње успешно пословање и допринос привредном развоју града Крушевца;

 

-Селу Бела Вода, за допринос у организацији културних манифестација и неговању уметничке традиције крушевачког краја;

 

-„Дунипак“ доо Крушевац, за успешно пословање и допринос у реализацији манифестација у граду Крушевцу;

 

-„Flory“ доо Крушевац, за дугогодишње успешно пословање и постигнуте резултате на међународном тржишту;

            Скупштина је усвојила Одлуку о завршном рачуну града Крушевца за 2022.годину.

Скупштина је усвојила Одлуку о измени и допуни Одлуке о обухвату земљишта коме је промењена намена из пољопривредног у грађевинско, а на основу Генералног урбанистичког плана Крушевца 2025, Одлуку о обухвату земљишта коме је промењена намена из пољопривредног у грађевинско земљиште (кат.парцела бр. 888 КО Јабланица) и Одлуку о обухвату земљишта коме је промењена намена из пољопривредног односно шумског у грађевинско земљиште.

Одборници су дали сагласност на текст Анекса III Уговора о јавно-приватном партнерству без елемената концесије за рехабилитацију и ургентно одржавање општинских путева и улица и некатегорисаних путева на територији града Крушевца са јавним плаћањем, II бр.404-246 од 1.04.2021.године и Анекса IV Уговора о јавно-приватном партнерству без елемената концесије за финансирање, редовно одржавање, рехабилитацију и  ургентно одржавање локалне путне инфаструктуре на територији града Крушевца са јавним плаћањем II бр.404-228 од 8.04. 2020. године.

Усвојена је Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа  чији је оснивач град Крушевац за период од 1.01.2023. до 31.03.2023. године као и Извештај о стању безбедности саобраћаја на путевима на територији града Крушевца за период јануар-јун 2022.године.

Одборници су дали сагласност да се на непокретностима у јавној својини града Крушевца успостави заложно право и упише извршна вансудска хипотека другог реда у корист Банке „Поштанска штедионица“ а.д. Београд по основу Уговора о дугорочном кредиту, као и сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП“Водовод-Крушевац“ Крушевац бр.54/2 од 14.06.2023.године којом ће ЈКП “Градска топлана“ Крушевац и ЈКП „Водовод-Крушевац“ као јемац закључити Анекс 2 на Уговор о дугорочном кредиту у износу од 500.000.000,00 динара.

Дата је сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП“Градска топлана“ бр.81/1 од 12.06.2023.године којом се одобрава закључење Анекса бр.2 Уговора о дугорочном кредиту бр.231315001 од 14.06.2021.године закљученог са Банком „Поштанска штедионица“ А.Д. Београд, чији је предмет рестуктуирање пласмана, затим сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП“Водовод-Крушевац“ Крушевац бр.54/2 од 14.06.2023.године којом ће ЈКП “Градска топлана“ Крушевац и ЈКП „Водовод-Крушевац“ као јемац закључити Анекс 2 на Уговор о дугорочном кредиту у износу од 500.000.000,00 динара као и на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Крушевац бр.78/1 од 28.04.2023.године којом се врши Измена и допуна Програма пословања ЈКП“Градска топлана“ Крушевац за 2023.годину.

Скупштина је усвојила Одлуку о прибављању у јавну својину града Крушевца, пословни комплекс у улици Мајке Јевросиме бб у Крушевцу изграђен на кп. бр. 149/3, 149/6 и 149/7 у власништву Фабрике хемиjских производа „ХЕМОФЛУИД“ а.д. Крушевац као и Решење о прибављању на коришћење пословног простора, укупне површине 134 м2, који се налазе у Крушевцу, ул. Југ Богданова бр. 5, у улазу 40 Б, на међуспрату, на кат. парцели бр. 313/1 КО Крушевац, на одређено време, на период до 5 година, од Републике Србије.

За директора ЈУ Ветеринарска станица „Крушевац“ именован је Драган Џугурдић на мандатни период од четири године, а за в.д директора Народног музеја Никола Пантелић, мастер историчар.

Скупштина је донела Решење о именовању и разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Брана Павловић“ у Коњуху.

Донето је више решења из имовинско-правне области.

 


Scroll Skip to content