Kruševac Porta

Održana  2. redovna sednica Gradskog štaba za vanredne situacije

Održana  2. redovna sednica Gradskog štaba za vanredne situacije

11. maja 2021.

Danas je održana  2. redovna sednica Gradskog štaba za vanredne situacije, kojom je predsedavala komandant Štaba i gradonačelnik Jasmina Palurović.

Doneti su sledeći zaključci, koji su jednoglasno usvojeni:

1.Usvaja se Analiza procenjenih opasnosti, nivoa rizika i mera definisanih tretmana rizika sadržanih u proceni ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća na teritoriji grada Kruševca, Obavezuje se grad Kruševac da pristupi ažuriranju procene rizika od katastrofa, ažuriranju palana zaštite i spašavanja i izradi nov lokalni plan smanjenja rizika od katastrofa u skladu sa zakonom i rokovima, primenom urbanističko tehničkih mera. Predlaže se gradu Kruševcu da započne sa izradom plana oporavka i otpornosti iz oblasti jedinica lokalne samouprave;

2. Obavezuje se grad Kruševac da pristupi izradi eksternog Plana zaštite od velikog udesa;

3. Usvaja se Analize stanja i uticaja postojećih i potencijalnih klizišta, erozivnih područja na ugroženost ljudi, zemljišta, infrastrukturnih, građevinskih, stambenih i drugih objekata na teritoriji grada Kruševca i istu uključiti u GUP grada Kruševca;

4. Predlaže se gradu Kruševcu da pristupi izradi katastra klizišta za teritoriju grada Kruševca i odluci o erozivnim područjima, iste uvrstiti u GUP grada Kruševca;

5. Usvaja se izveštaj o stanju u JKP „Vodovod-Kruševac“ o sposobnosti vodosnabdevanja i spremnosti grada Kruševca i stručnih službi u slučaju poremećaja vodosnabdevanja (nestašica vode za piće);

6. Usvaja se Analize stanja zdravstvene zaštite ljudi i životinja, zaraznih bolesti, zdravstvena ispravnost vode i zaštita životne sredine u vanrednim situacijama;

7. Usvaja se Analize dostignutog stepena organizovanosti i osposobljenosti subjekta i snaga sistema zaštite i spasavanja na teritoriji grada Kruševca;

8. Usvaja se izveštaj o preduzetim merama u suzbijanju Afričke svinjske kuge na delu teritorije grada Kruševca.


Scroll Skip to content