Kruševac centar

Одржана  2. редовна седница Градског штаба за ванредне ситуације

Одржана  2. редовна седница Градског штаба за ванредне ситуације

11. маја 2021.

Данас је одржана  2. редовна седница Градског штаба за ванредне ситуације, којом је председавала командант Штаба и градоначелник Јасмина Палуровић.

Донети су следећи закључци, који су једногласно усвојени:

1.Усваја се Анализа процењених опасности, нивоа ризика и мера дефинисаних третмана ризика садржаних у процени угрожености од елементарних непогода и других несрећа на територији града Крушевца, Обавезује се град Крушевац да приступи ажурирању процене ризика од катастрофа, ажурирању палана заштите и спашавања и изради нов локални план смањења ризика од катастрофа у складу са законом и роковима, применом урбанистичко техничких мера. Предлаже се граду Крушевцу да започне са израдом плана опоравка и отпорности из области јединица локалне самоуправе;

2. Обавезује се град Крушевац да приступи изради екстерног Плана заштите од великог удеса;

3. Усваја се Анализе стања и утицаја постојећих и потенцијалних клизишта, ерозивних подручја на угроженост људи, земљишта, инфраструктурних, грађевинских, стамбених и других објеката на територији града Крушевца и исту укључити у ГУП града Крушевца;

4. Предлаже се граду Крушевцу да приступи изради катастра клизишта за територију града Крушевца и одлуци о ерозивним подручјима, исте уврстити у ГУП града Крушевца;

5. Усваја се извештај о стању у ЈКП „Водовод-Крушевац“ о способности водоснабдевања и спремности града Крушевца и стручних служби у случају поремећаја водоснабдевања (несташица воде за пиће);

6. Усваја се Анализе стања здравствене заштите људи и животиња, заразних болести, здравствена исправност воде и заштита животне средине у ванредним ситуацијама;

7. Усваја се Анализе достигнутог степена организованости и оспособљености субјекта и снага система заштите и спасавања на територији града Крушевца;

8. Усваја се извештај о предузетим мерама у сузбијању Афричке свињске куге на делу територије града Крушевца.


Scroll Skip to content