Kruševac centar

Одржана 18. седница Скупштине града Крушевца

Одржана 18. седница Скупштине града Крушевца

26. децембра 2022.

На дневном реду последњег овогодишњег заседања Скупштгине града Крушевца, које је одржано  23.12.2022. године, одборници су  размотрили и усвојили 65 тачака Дневног реда.

Скупштина је усвојила Одлуку о буџету града Крушевца за 2023.годину и Кадрoвски план Градске управе, Градског правобранилаштва, Службе месних заједница и Службе интерне ревизије града Крушевца за 2023.годину.

Одлуком о буџету града Крушевца за 2023.годину утврђују се укупни приходи и укупни расходи и издаци у износу од 5.981.106.245 динара, од тога 5.783.902.000 динара средства из буџета и 197.204.245 динара средства из других извора буџетских корисника.

Усвојен је Програм развоја града Крушевца за 2023.годину, са пројекцијом за 2024. и 2025.годину, као и Програм уређивања и Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Крушевца за 2023.годину.

Усвојена је Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама, Локани акциони план  запошљавања града Крушевца за 2023. годину, Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Крушевца за 2023. годину и Програм унапређења социјалне заштите на територији града Крушевца у 2023. години.

Донети су ПДР „Источна обилазница ул. Кнеза Милоша – Мудраковачки мост“ у Крушевцу, ПДР „ Источна обилазница Бивољки мост- Паруновачки мост“ у Крушевцу, Измена и допуна ПДР „Детаљне регулације Центар 5 за урбанистичку зону Ц“ у Крушевцу, Измене и допуне Плана детаљне регулације „Хајдук Вељкова север“ у делу урбанистичке зоне А.1.2. у Крушевцу, Одлука о изради плана детаљне регулације „ Велика Ломница у Крушевцу“  и извршене исправке грешке у ПДР „Стари аеродром“ у Крушевцу и ПДР „Пејтон 2“ у Крушевцу.

Одобрници су дали сагласност на измене и допуне програма пословања ЈКП Крушевац за 2022. годину и ЈКП Водовод Крушевац за 2022. годину и посебне  програме коришћења средстава из буџета града Крушевца за 2022. годину за ова јавно – комунална предузећа.  Усвојени су и програми пословања јавних предузећа  и установа чији је оснивач град Крушевац за 2023. годину.

Донет је и План заштите од пожара града Крушевца и дата сагласност на Статут Историјског архива Крушевац.

За в.д директора Центар за особе са инвалидитетом именована је досадашња директорка Невена Лазаревић.

Донето је и више решења из имовинско- правне области.

На почетку седнице Скупштина је обавештена да је шест одборника образовало  одборнички групу „Нада за Крушевац“.


Scroll Skip to content