Крушевац Слободиште

Одржана 16. седница Скупштине града Крушевца

Одржана 16. седница Скупштине града Крушевца

1. октобра 2022.

Одборници Скупштине града Крушевца на 16. седници, која је одржана дана 30.09.2022. године, у сали Скупштине града, усвојили су Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Крушевца за период јануар-јун 2022.године.

Текући приходи и примања буџета у периоду јануар-јуни 2022. године остварени су у износу од 2.396.932.398 динара, што са пренетим приходима из претходне године, који су износили 479.492.213 динара, износи 2.876.424.611 динара или 55,20% у односу на план. Укупно остварени приходи и примања у периоду јануар-јуни 2022.године износили су 2.970.032.385 динара или 55,59% у односу на план.

Скупштина је усвојила информације о финансијским извештајима јавних предузећа чији је оснивач град за 2021.годину и Извештај о раду јавних предузећа за II квартал 2022.године.

Усвојени су и Годишњи извештаји о оствареној уштеди енергије по уговорима о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције и модернизације јавног осветљења и Извештај о реализацији уговора о јавно-приватном партнерству које се тиче финансирања, редовног одржавања, рехабилитације и ургентног одржавања локалне путне инфраструктуре и општинских путева и улица и некатегорисаних путева на територији града Крушевца.

Дата је сагласност на статуте Предшколске установе „Ната Вељковић“ и Установе „Центар за особе са инвалидитетом“.

Две новоизграђене улице на подручју „Старог Аеродрома“ назване су по нашим истакнутим уметницима: драмском уметнику Марку Живићу и композитору Зорану Симјановићу.

Усвојени су: План генералне регулације „Север“ у Крушевцу, План детаљне регулације реке Расине и ушћа притока деоница 3, Измене и допуне Измене плана генералне регулације „Центар“ у зони А2 у делу кат.парцела 2479/1, 2479/2 и 2473/35 КО Крушевац и неколико одлука и решења који се односе на планско уређење Града. Донето је и више решења којим се регулишу имовино-правни односи грађана.

За вршиоца дужности директора Јавног предузећа за урбанизам и пројектовање именован је Милош Јовић, дипломирани инжењер архитектуре, а за Локалног омбудсмана Бојан Ђурђевић, дипл.правник.

Скупштина је утврдила престанак мандата одобрници Александри Весић са Изборне листе „Александар Вучић-За нашу децу“ и потврдила мандат новом одборнику Тањи Панић, мастер филологу за српски језик и књижевност из Крушевца.

Седницом је председавао председник Скупштине Предраг Вукићевић.


Scroll Skip to content