Kruševac Slobodište

Održana 15. sednica Skupštine grada Kruševca

Održana 15. sednica Skupštine grada Kruševca

8. jula 2022.

Odbornici Skupštine grada Kruševca na 15. sednici, koja je održana dana 08.07.2022.godine, u sali Skupštine grada Kruševca, razmotrili su i usvojili 17 tačaka dnevnog reda.

 

Skupština je usvojila Odluku o rebalansu budžeta grada Kruševca za 2022.godinu, kojom su ukupni prihodi i primanja i ukupni rashodi i izdaci utvrđeni u iznosu od 5.686.185.372 dinara, od toga 5.509.431.190. dinara sredstava iz budžeta i 176.754.182 dinara sredstava iz drugih izvora budžetskih korisnika. Prihodi i primanja budžeta na dan 05.05.2022. godine veći su za 298.277.782 dinara u odnosu na plan budžeta.

Usvojen je i program uređivanja građevinskog zemljišta za 2022.godinu kojom su planirane investicije usklađene sa rebalansom budžeta.

Skupština je usvojila Odluku o pristupanju izradi Plana razvoja grada Kruševca za period 2023-2030. godine, čija će izrada biti realizovana u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, u okviru Paketa podrške lokalnim samoupravama za izradu plana razvoja u okviru Programa EU Exchange 6 – „Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole javnih rashoda na lokalnom nivou Srbije“.

Doneti su PDR „Bagdala 4“ u Kruševcu i PDR „Pejton 3“ u Kruševcu, izmene i dopune Plana detaljne regulacije „Železnička 1“ i Rešenje o ispravci tehničke grešeke u Planu generalne regulacije „Centar“ u Kruševcu.

Skupština je dala saglasnost na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Vodovod Kruševac“,  izmenu i dopunu Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Kruševca za 2022.godinu i donela Odluku o pribavljanju putničkog vozila sa ekološkim gorivom.

Doneto je Rešenje o razrešenju i imenovanju Školskog odbora Osnovne škole „Dositej Obradović“ i  Rešenje o imenovanju školskih odbora osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Kruševca, čiji mandat počinje od 01.09.2022.godine, nakon isteka mandata postojećih saziva školskih odobra.

Za novog zamenika člana Gradske izborne komisije na predlog Odborničke grupe „Aleksandar Vučić-Za našu decu“ izabrana je Marina Stojadinović, dipl. pravnik iz Kruševca, umesto dosadašnjeg zamenika člana Jelene Cvetanović.

Skupština je donela Odluku kojom je konstatovan prestanak mandata odbornika Milene Vasić i potvrdila mandat novoj odbornici Suzani Ilić, profesoru razredne nastave iz Meševa, sa izborne liste„Aleksandar Vučić-Za našu decu“.

Sednicom je predsedavao predsednik Skupštine Predrag Vukićević.


Scroll Skip to content