Крушевац Слободиште

Одржана 15. седница Скупштине града Крушевца

Одржана 15. седница Скупштине града Крушевца

8. јула 2022.

Одборници Скупштине града Крушевца на 15. седници, која је одржана дана 08.07.2022.године, у сали Скупштине града Крушевца, размотрили су и усвојили 17 тачака дневног реда.

 

Скупштина је усвојила Одлуку о ребалансу буџета града Крушевца за 2022.годину, којом су укупни приходи и примања и укупни расходи и издаци утврђени у износу од 5.686.185.372 динара, од тога 5.509.431.190. динара средстава из буџета и 176.754.182 динара средстава из других извора буџетских корисника. Приходи и примања буџета на дан 05.05.2022. године већи су за 298.277.782 динара у односу на план буџета.

Усвојен је и програм уређивања грађевинског земљишта за 2022.годину којом су планиране инвестиције усклађене са ребалансом буџета.

Скупштина је усвојила Одлуку о приступању изради Плана развоја града Крушевца за период 2023-2030. године, чија ће израда бити реализована у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина, у оквиру Пакета подршке локалним самоуправама за израду плана развоја у оквиру Програма EU Exchange 6 – „Повећање кредибилитета планирања, програмског буџетирања и контроле јавних расхода на локалном нивоу Србије“.

Донети су ПДР „Багдала 4“ у Крушевцу и ПДР „Пејтон 3“ у Крушевцу, измене и допуне Плана детаљне регулације „Железничка 1“ и Решење о исправци техничке грешеке у Плану генералне регулације „Центар“ у Крушевцу.

Скупштина је дала сагласност на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод Крушевац“,  измену и допуну Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Крушевца за 2022.годину и донела Одлуку о прибављању путничког возила са еколошким горивом.

Донето је Решење о разрешењу и именовању Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“ и  Решење о именовању школских одбора основних и средњих школа на територији града Крушевца, чији мандат почиње од 01.09.2022.године, након истека мандата постојећих сазива школских одобра.

За новог заменика члана Градске изборне комисије на предлог Одборничке групе „Александар Вучић-За нашу децу“ изабрана је Марина Стојадиновић, дипл. правник из Крушевца, уместо досадашњег заменика члана Јелене Цветановић.

Скупштина је донела Одлуку којом је констатован престанак мандата одборника Милене Васић и потврдила мандат новој одборници Сузани Илић, професору разредне наставе из Мешева, са изборне листе„Александар Вучић-За нашу децу“.

Седницом је председавао председник Скупштине Предраг Вукићевић.


Scroll Skip to content