Крушевац Слободиште

Одржана 14. седница Скупштине града Крушевца

Одржана 14. седница Скупштине града Крушевца

9. јуна 2022.

Одборници Скупштине града Крушевца на 14. седници, која је одржана дана 09.06.2022.године, у сали Скупштине града Крушевца, размотрили су и усвојили 44 тачака дневног реда.

На предлог Комисије за кадровска и административна питања, Скупштина је донела Одлуку о овогодишњим добитницима Видовданске награде и признања Града Крушевца.

Добитник Видовданске награде је Милош Ненезић, истакнути привредник и носилац одговорних функција у граду, за изузетне резултате остварене у привреди и спорту и допринос развоју града Крушевца.

Добитници плакета града Крушевца су:

– Центар за особе са инвалидитетом Крушевац – зa изузетан  допринос побољшању квалитета живота  особа са инвалидитетом.

 – Установа за предшколско  образовање, васпитање и исхрану деце „Ната Вељковић“ Крушевацза изузетне резултате  постигнуте у васпитању и образовању деце  предшколског узраста.

 – др Марина Костић, директору Дома здравља Крушевац,  за изузетне резултате у раду и унапређењу примарне здравствене заштите.

– Живан  Николић,  истакнутом привреднику и носиоцу одговорних функција у граду, за резултате остварене у области привреде и развоју локалне самоуправе.

– Александар Милићевић, добровољном даваоцу крви,   за афирмацију давалаштва крви, солидарност и хуманост на делу, исказану добровољним давањем крви 160 пута.

 Похвале града Крушевца додељене су:

– Велибору Јовановићу, председику Савета месне заједнице Паруновац, за допринос унапређењу услова живота грађана Месне заједнице Паруновац.

-Небојши  Лапчевићу, књижевнику, за књижевно стваралаштво и допринос култури града Крушевца.

– Душану Дражићу, новинару, за дугогодишњи публицистички рад и неговање историјских вредности крушевачког краја.

– Биљани Замахејев, професору математике, за дугогодишњи рад и резултате остварене у области образовања.

– Горану Милићевићу, професору физике, за дугогодишњи рад и  резултате остварене у области образовања и васпитања.

– Драгану Антићу, тренеру  Бадминтон клуба „Змајеви“  из Крушевца,  за  изузетне  спортске резултате.

– Луки  Милошевићу, ученику друге године  Средње стручне војне школе у Београду, за  изузетне р езултате  остварене у стрељаштву у дисциплини-ваздушни пиштољ.

-Павлу Дамјановићу,  ученику шестог  разреда ОШ „Нада Поповић“ у Крушевцу, за изузетне резултате постигнуте на републичим такмичењима из физике, информатике и математике .

-Милораду Ђурићу, музичком педагогу, за дугогодишњи рад и промоцију  града Крушевца на бројним музичким и културним  манифестацијама.

-Миладину  Исајловићу, за дугогодишњи друштвени рад и неговање историје и традиције крушевачког краја.

– „Ds Smith packaging“ d.o.o. Крушевац за успешно пословање и допринос у реализацији манифестација у граду Крушевцу.

– „Kromberg&Shubert“ Србија доо Крушевац, за успешно пословање и допринос привредном развоју града Крушевца.

– „Милошевић доо“ Крушевац за  успешно пословање и допринос у реализацији хуманитарних акција и  манифестација у Граду.

– Месној заједници  Велики Шиљеговац за допринос унапређењу услова живота грађана Месне заједнице Велики Шиљеговац.

– ТП „Ламела промет“ Крушевац д.о.о. за друштвено – одговорно пословање и допринос  у реализацији културних манифестација у граду.

 Скупштина је усвојила Одлуку о завршном рачуну града Крушевца за 2021.годину.

На иницијативу члана Градског већа Момира Драгићевића, усвојена је Одлука о подизању споменика и бисте Станиславу Биничком. Споменик ће бити подигнут на платоу испред Дома синдиката, а биста у дворишту Основне школе „Станислав Бинички“ у Јасици.

Скупштина је усвојила Одлуку о изменама и допунама Одлуке о општинским путевима и улица на територији града Крушевца и Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању јавног предузећа „Пословни центар“ Крушевац.

Одборници су дали сагласност на анексе уговора о јавно-приватним партнерствима без елемената концесије за одржавање локалних путева, улица и некатегорисаних путева којима ће се повећати средства која се издвајају за годишњу накнаду „Техноградњи“ и „Крушевацпуту“.

Усвојен је Извештај о спроведеним изборима за чланове савета месних заједница на територији града Крушевца и Извештај о стању безбедности саобраћаја на путевима на територији града Крушевца за 2021. годину.

Скупштина је разматрала Решења којима се даје сагласност на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градска топлана“ Крушевац и ЈП „Пословни ценатр“ Крушевац за 2022.годину.

Усвојен је План детаљне регулација Гробља у Крвавици, План детаљне регулације „Источна обилазница – ул. Железничка-Бивољски мост“, План детаљне регулације „Стари Аеродром“ у Крушевцу и Одлука о изради Измене и допуне Плана детаљне регулације „Трг Костурница“ у Крушевцу (измене целине Б, подцелина Б1), Одлука о приступању изради Стратегије развоја урбаног подручја града Крушевца и Одлука о измени и допуни Плана размештаја мањих монтажних и других покретних објаката и уређаја на јавним површинама.

Усвојена је Одлука о прибављању у јавну својину града Крушевца кат. парцела 1682 КО Дедина  у површини од 1880 м2 од предузећа „BIN COMMERCE” Д.О.О. са седиштем у Београду, непосредном погодбом чиме Град приступа решавању питања проширења гробља у Дедини.

Скупштина је донела Одлуке да се средства из Фонда заједничке потрошње (ФЗП) стамбени део Градске управе у висини од 20% опредељују за извођење радова на адаптацији стамбених зграда и станова у јавној својини града Крушевца.

На данашњем заседању, одборници су усвојили Програм контроле ваздуха у граду Крушевцу за 2022.-2023.годину и краткорочни Акциони план за заштиту ваздуха града Крушевца.

Усвојен је Извештај о раду јавних предузећа за I квартал 2022.године.

Због истека периода на који је постављена, утврђен је престанак мандата Градском правобраниоцу Весни Ђурковић, а за новог Градско правобраниоца постављена је Јасмина Бабић, дипл.правник, на мандатни период од пет година а за заменика Градског правобраниоца града Крушевца Јелена Цветановић, дипл.правник.

Утврђен је и престанак мандата в.д директору Народног музеја Крушевац Горану Васићу, а за в.д директора ове установе именован је Никола Пантелић, мастер историчар.

За председника Надзорног одбора ЈП „Пословни центар“ Крушевац именована је Мирјана Милосављевић, дипл.хемичар, а за председника Изборне комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница града Крушевца Јелена Милутиновић, дипл.правник.

Донето је више решења из имовинско-правне области.

Седницом је председавао председник Скупштине Предраг Вукићевић.


Scroll Skip to content