Kruševac centar

Одржана 13. седница Скупштине града Крушевца

Одржана 13. седница Скупштине града Крушевца

18. марта 2022.

На 13. седници Скупштине града Крушевца, која је одржана 18.03.2022. године одборници су усвојили 51. тачку Дневног реда.

Усвојени су извештаји о раду установа чији је оснивач град Крушевац за 2021. годину, Извештај о раду јавних предузећа за I, II, III и IV квартал за 2021. годину,  Извештај Савета за здравље, Извештај о стању безбедности саобраћаја на путевима на територији града Крушевца за период јануар – јун 2021. године и Извештај и Програм рада Градског штаба за ванредне ситуације.

Скупштина је усвојила Решење којим се отуђује неизграђено грађевинско земљиште у својини града Крушевца на подручју Старог Аерoдрома, без накнаде Републици Србији, ради изградње зграде правосудних органа у Крушевцу и Одлуку о прибављању у јавну својину града Крушевца од Привредног друштва „Жупа плави камен 1934“ к.п. бр. 1335/4 КО Дедина површине 1283 м2 и пословног простора на првом спрату  Зграде хемијске индустрије, ради изградње Регионалног индустријско-технолошког парка.

Донет је Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2022. годину. Дата је сагласност ЈКП „Крушевац“ за кредитно задужење у износу од 45 милиона динара, ради набавке аутосмећара, радних машина трактора и друге опреме потребне за рад овог предузећа.

Одлука о давању сагласности и усвајању Пројекта јавно- приватног партнерства обављања јавног линијског градског и приградског превоза путника на територији града Крушевца, скинута је са Дневног реда и враћена предлагачу на проучавање, како би се сагледало да ли је реч о уговору са или без елемената концесије.

Усвојен је План детаљне Регулације „Индустријске зоне Е у Крушевцу“, ПДР реке Расине и ушћа притока – Деоница 2 (од моста у Видовданској улици до моста на путу за Јастребац), као и одлуке о изради планова детаљне регулације за гробље у Кукљину и Глободеру и Одлукa о изради измене и допуне ПДР Железничка 1 у Крушевцу.

Скупштина је усвојила и Програм унапређења социјалне заштите на територији града Крушевца за 2022. годину, који представља годишњи оквир за реализацију активности из ове области на локалном нивоу.

Одборници су усвојили Одлуку о подизању Спомен плоче погинулим и несталим борцима села Росице у ратовима од 1912-1918. године и у Другом светском рату, на иницијативу Месног одбора села Росица.

Донета су Решења о давању сагласности на Статут Народног музеја у Крушевцу и Културног центра у Крушевцу.

За директора Крушевачког позоришта у наредном четворогодишњем мандату именован је досадашњи директор Бранислав Недић, а продужен је мандат и досадашњем в.д.директору Апотекарске установе Крушевац Ани Чолић.

Скупштина је именовала чланове Комисије за родну равноправност.


Scroll Skip to content