Kruševac centar

Одржана 1. седница Градског штаба за ванредне ситуације

Одржана 1. седница Градског штаба за ванредне ситуације

16. марта 2022.

Данас је одржана 1. седница Градског штаба за ванредне ситуације Града Крушевца.

На основу члана 28 Одлуке о организовању и функционисању цивилне заштите на територији града Крушевца („Службени лист града Крушевца“ бр.15/20) и члана 19 Пословника о раду Градског штаба за ванредне ситуације Крушевац, донети следећи закључци:

 

  1. Усваја се Извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације града Крушевца за 2021. годину;
  2. Усваја се извештај РХМЗ-а, Радарског центра Крушевац о стању извршених припрема за одбрану од града за 2022.годину;
  3. Усваја се предлог оперативног плана за смањење ризика од поплава за воде II реда на територији града Крушевца за 2022.године, уз позитивно мишљење ЈВП“Србијаводе“ и упућује се на даљу надлежност Градском већу;
  4. Прихвата се Записник са одржане седнице СОТ-а за поплаве и суше са предложеним закључцима;
  5. Прихвата се Записник са одржане седнице Стручно-оперативног тима за заштиту од пожара и експлозија са предложеним закључцима;
  6. Прихвата се Записник са одржане седнице Стручно-оперативног тима за заштиту од земљотреса, одроњавања и клизишта са предложеним закључцима;
  7. Прихвата се и усваја предлог Оперативног плана спровођења превентивних мера заштите од пожара на отвореном простору и шумских пожара на подручију града Крушевца у 2022. години;
  8. Предлаже се граду Крушевцу да приступи припреми израде планске документације за План пошумљавања јавних површина;
  9. Прихвата се Записник са одржане седнице СОТ-а за заштиту од епидемија и извештај ЗЗЈЗ о тренутној ешпидемиолошкој ситуацији на територији града Крушевца са предложеним закључцима;
  10. Прихвата се информација ЈУ Ветеринарска станица „Крушевац“ о раду службе за ДДД у редовним и ванредним условима и Програм рада за 2022.годину.

Наведени закључци су једногласно усвојени од стране Градског штаба за ванредне ситуације Крушевац.


Scroll Skip to content