Крушевац Слободиште

Одржана 1. редовна седница градског Штаба за ванредне ситуације

Одржана 1. редовна седница градског Штаба за ванредне ситуације

2. марта 2021.

У сали Скупштине града Крушевца данас је одржана 1. редовна седница градског Штаба за ванредне ситуације, којом је председавала командант Штаба и градоначелник Јасмина Палуровић.

Донети су следећи закључци:

1. Усваја се Извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације града Крушевца за 2020. годину;
2. Усваја се Извештај о раду ГШВрСт у борби против пандемије вируса Covida-a 19 на територији града Крушевца током трајања пандемије;

3. Усваја се извештај РХМЗ-а, Радарског центра Крушевац о стању извршених припрема за одбрану од града за 2021.годину;
4. Прихвата се извештај са одржане седнице СОТ-а за поплаве и суше.
Усваја се предлог ОП-а за смањење ризика од поплава за воде II реда на територији града Крушевца за 2021.год., уз позитивно мишљење ЈВП“Србијаводе“ и упућује се на даљу надлежност Градском већу;
5. Прихвата се записник са одржане седнице Стручно-оперативног тима за заштиту од пожара и експлозија са предложеним закључцима;

6. Прихвата се и усваја предлог Оперативног плана спровођења превентивних мера заштите од пожара на отвореном простору и шумских пожара на подручију града Крушевца у 2021. години;
7. Предлаже се граду Крушевцу да приступи припреми израде планске документације за План пошумљавања јавних површина;

8. Усваја се анализа достигнутог степена обучености припадника јединице ЦЗОН-а, штаба за ванредне ситуације, органа и привредних друштава и других правних лица од значаја за заштиту и спасавање, и грађана;
9. Прихвата се извештај Завода за јавно здравље и Дома здравља Крушевац о спровођењу имунизације за територију града Крушевца,

10. Обавезују се све надлежне службе, установе и Градска управа града Крушевца да непрекидно прате хидролошку и метеролошку ситуацију и стање на територији града.
У складу са новонасталом ситуацијом предузимају све превентивне и оперативне мере у циљу заштите становништва и материјалних добара од последица елементарне непогоде изазване великим количинама падавина.


Scroll Skip to content