Kruševac Porta

Odluka o konačnoj listi izabranih direktnih korisnika – privrednih subjekata za sprovođenje mera energetske sanacije u domaćinstvima

Odluka o konačnoj listi izabranih direktnih korisnika – privrednih subjekata za sprovođenje mera energetske sanacije u domaćinstvima

27. avgusta 2021.

Dokument:

  1. Odluka

Scroll Skip to content