Kruševac Slobodište

Odluka o izmeni Odluke o dodeli i visini stipendija učenicima i studentima grada Kruševca za školsku 2021/2022. godinu

Odluka o izmeni Odluke o dodeli i visini stipendija učenicima i studentima grada Kruševca za školsku 2021/2022. godinu

25. jula 2022.

Dokumenta:


Scroll Skip to content