Kruševac Slobodište

Odluka o dodeli jednokratnih naknada učenicima srednjih škola radi stručnog usavršavanja

Odluka o dodeli jednokratnih naknada učenicima srednjih škola radi stručnog usavršavanja

9. jula 2021.

Dokument:


Scroll Skip to content