Kruševac centar

Обилазак специјалног резервата природе „Осредак“

Обилазак специјалног резервата природе „Осредак“

4. јуна 2021.

У години великог јубилеја – 650 година од оснивања Крушевца и обележавања Дана града – Видовдана, организује се низ манифестација. Једна од њих је и едукативна радионица „Видовдански еко дан“.

У оквиру радионице, реализоване на заштићеном подручју „Осредак“ учествовали су ученици неколико основних и средњих школа, а данас су их обишли – градоначелник Јасмина Палуровић, заменик градоначелника Александар Јовановић, помоћник градоначелника за екологију, одрживи развој и енергетику Иван Парезановић и директор ЈКП „Крушевац“ Снежана Радојковић са сарадницима.

Специјални резерват природе „Осредак“ заузима површину од 245 хектара на подручју Кукљина, Беле Воде и Глободера. Решењем Министарства за заштиту животне средине дат је на управљање ЈКП „Крушевац“.

„Очување и одржавање заштићеног подручја на законом прописан начин подразумева и велике обавезе, а и одговорност грађана“, рекла је градоначелник Јасмина Палуровић.

У  сарадњи са ЈКП, најпре је требало очистити депоније и уклонити отпад, уредити стазе и направити план који би у сарадњи са ресорним Министарством обезбедио режим заштите 2. и 3. степена. Све у циљу очувања природних реткости и станишта.

Директор ЈКП „Крушевац“ Снежана Радојковић прецизирала је да је до сада уклоњено око 5.000 кубика отпада и покошено преко 3 ха инвазивних, односно непожељних биљних врста.

Сарадња са Министарством екологије је одлична. Прошле године, ЈКП добило је од њих теренско возило Лада нива и финансијска средства за обележавање граничног подручја, едукативне и информативне табле. Тренутно се врши мониторинг биљних врста, а касније ће се урадити и мониторинг животињских.

Такође, ради се на изради 10 годишњег плана управљања, а биће постављене куле осматрачнице, визиторски центри, одговарајући мобилијар… Само за ову годину опредељено је око 2,5 милиона динара за предвиђене активности.

Помоћник градоначелника за екологију Иван Парезановић је изјавио да се у специјалном резервату природе „Осредак“ ради пре свега на очувању мочварних станишта, 44 биљне врсте, као и станишта птица, водоземаца и гмизаваца.

Посебно је карактеристичан жути локвањ, биљка строго заштићена у флори Србије.

Данашња еко радионица организована је уочи 5. јуна, Светског дана заштите животне средине.


Scroll Skip to content