Крушевац Слободиште

Обилазак градске локације иза биоскопа „Европа“

Обилазак градске локације иза биоскопа „Европа“

4. марта 2022.

Градоначелник Јасмина Палуровић, директор ЈП за урбанизам и пројектовање Милош Јовић и директор ЈКП „Крушевац“ Снежана Радојковић обишли су данас градску локацију у оквиру МЗ Деспот Стефан Лазаревић, у центру града иза биоскопа „Европа“. На овом простору смештене су гараже.

Према речима градоначелника Јасмине Палуровић, ради се махом о нелегалним објектима који нису уцртани у ПГР Центар 4.

Постоје различите иницијативе привођења новој намени, али је први корак разрешење имовинско – правних односа.

Директор  ЈП за урбанизам и пројектовање Милош Јовић и директор ЈКП „Крушевац“ Снежана Радојковић истакли су да ће се у договору са Градом Крушевцем изнаћи најбоље решење. Једна од могућих варијанти је изградња парка којим ће бити озелењена и украшена ова јавна површина, са припадајућим мобилијаром, али постоји  и доста скупља могућност изградње полуподземне етажне гараже са парком на нивоу изнад.

До доношења одлуке, ЈКП „Крушевац“ преузеће појачану бригу о хигијени и уређењу овог простора, како би у што већој мери био припремљен за предстојећу пренамену.


Scroll Skip to content