Крушевац Слободиште

Обилазак Дворана и Здравиња

Обилазак Дворана и Здравиња

16. марта 2022.

Град Крушевац и ЈКП „Водовод“ последњих година улажу интензивне заједничке напоре и ресурсе  како би сва села са територије града Крушевца била прикључена на систем водоснабдевања са језера Ћелије. Радови се одвијају планираном динамиком, а данас је здрава пијаћа вода стигла и до села Дворане и Здравиње. Са мештанима су се данас сусрели градоначелник Јасмина Палуровић, председник Скупштине Предраг Вукићевић, начелник Расинског управног округа Иван Анђелић, заменик градоначелника Александар Јовановић, директор ЈКП „Водовод“ Владимир Милосављевић, заменик начелника Градске управе Весна Анђелић и шеф Службе месних заједница Горан Милић.

Групација села у МЗ Дворане са насељима Дворане, Петина, Пољаци и Ловци броји око 430 домаћинстава. Приликом обиласка ове локације и разговора са мештанима, Градоначелница је подсетила: „Данас можемо рећи да је после обимних радова вода стигла у село Дворане, а то значи да ће око 170 домаћинстава у наредном периоду добити здраву пијаћу воду, док ће преостала три сеоска насеља бити прикључена након комплетирања целокупног водоводног система.

Иако су пре деценију мештани села Дворане самодоприносима градили секундарну мрежу, тек пре неколико година су се створили услови да ово насељено место буде прикључено на систем водоснабдевања.

У последњих пет година изградили смо све неопходне објекте за водоснабдевање ових села, као и магистрални цевовод који повезује све објекте.

Финансијска средства за изградњу неопходних црпних станица, резервоара и хидрофорских постројења издвојена су из буџета Града Крушевца, Републичке дирекције за воде и Водовода Крушевац у износу од преко 55 милиона динара“.

„Иако се доста улагало и радило на градском подручју, приоритет у протеклим годинама био је улагање у комуналну инфраструктуру сеоских насеља на територији Крушевца,“ истакао је директор ЈКП «Водовод – Крушевац» Владимир Милосављевић. «Уз подршку Града Крушевца и Републичке дирекције за воде на потезу Дворане – Здравиње интензивно се ради од 2017.године и то је велики систем који обухвата пет сеоских насеља – Дворане, Петина, Пољаци, Ловци и Здравиње.

 У претходне три године у ова четири села изградили смо црпну станицу Модрица, резервоар и црпну станицу Дворане, резервоар и црпну станицу Петина, резервоар и хидрофорско постројење Пољаци. Данас је село Дворане добило воду и могућност да свих 170 домаћинстава буде прикључено на наш систем.

У наредном периоду Водовод ће изводити радове на завршетку секундарних мрежа у преостала три села Петина, Пољаци и Ловци, након чега ће практично цео систем на овом потезу бити комплетиран.“

Након Дворана, представници руководства Града обишли су и Здравиње, где су у току радови на електроенергетској инфраструктури.

Како би се мештанима насеља Здравиње побољшале напонске прилике, у току је изградња трафостанице 10/0,4 Кв Здравиње 8, нисконапонске мреже и прикључног вода за трафостаницу, а вредност инвестиције је око 6,5 милиона динара. Ова инвестиција укључује осим изградње електроенергетских објеката и замену постојећих стубова новим бетонским, уз измештање нисконапонске мреже.

За ову годину, додао је директор ЕД „Крушевац“ Саша Ћирић, планира се изградња кабловског вода од Великог Шиљеговца до Рибара у дужини од 6,5км. (вредност 65 милиона динара ) и реконструкција нисконапонске мреже у селима Себечевац, Јабланица, Шашиловац, Глобаре, Треботин, Каоник, Трубарево и Рибаре. Он је такође истакао добру сарадњу са Градском управом и брзо исходовање неопходних дозвола.

У насељеном месту Здравиње, мештани имају још један разлог за задовољство. Наиме, 224 домаћинства је дочекало да након једне деценије добије здраву пијаћу воду са система језера Ћелије.

Током претходних 10 година, мештани села Здравиње самодоприносима су градили секундарну мрежу, док последњих пет година, када су се и стекли услови, ЈКП „Водовод-Крушевац“ интензивно ради и на овом систему.

Прошла година је била у знаку радова на завршетку изградње магистралног цевовода у Здравињу, у дужини од 7 километара. За завршетак изградње магистралног цевовода Дворане – Здравиње, буџетом Града, Републичке дирекције за воде и средствима Водовода издвојено је око 100 милиона динара.


Scroll Skip to content