Крушевац Слободиште

Обилазак домаћинстава и оштећења на инфраструктури као последица невремена 05.07.2022.

Обилазак домаћинстава и оштећења на инфраструктури као последица невремена 05.07.2022.

6. јула 2022.

Дана 06.07.2022. године извршен је обилазак критичних локација од стране Александра Јовановића, заменика градоначелника града Крушевца, Весне Анђелић, начелника Градске управе  Крушевац, Снежане Радуловић, начелника Одељења за инспекцијске послове, Живомира Лацића, Главног комуналног инспектора, Горана Милић, шефа службе Месних заједница, представника Одељења за послове одбране и ванредне ситуације – Немања Московљевић, Владимир Стојковић и Александар Милошевић.

 

 

ПАРУНОВАЦ

 1. дат је усмени налог ЈКП “Крушевац“ Крушевац да изврши насипање пута у дужини од 350м од пропуста до Трајала, као и чишћење канала од наноса и растиња
 2. обављен је разговор у домаћинству Милановић и дат је усмени налог ЈКП “Крушевац“ Крушевац да очисте муљ и нанос у дворишту наведеног домаћинства. Након чишћења неопходно је извршити дезинфекцију дворишта.
 3. обављен је разговор у домаћинству Раденковић Славише, ул. Петра Јокића бр. 6, где је дат налог ЈКП “Крушевац“ Крушевац да изврши чишћење канала, који пролази кроз двориште именованог. Позвана је Ватрогасне слушба да пумпама избаце воду из сутурена стамбеног објекта, након чега је неопходно извршити дезинфекцију
 4. На фасади стамбеног објекта Павловић Ане у ул. Димитрија Туцовића уочено је оштећење фасаде, као и продор воде у собу стамбеног објекта, тако да је потребно извршити процену штете
 5. МЗ Паруновац је тражила да се у ул. Димитрија Туцовића, од раскрснице са улицом Петра Јокића до скретања за гробље изврши уређење канала уградњом каналета и постављањем цеви за улазак у дворишта. Размотри ће се потреба у наредном периоду
 6.  У домаћинству Стојановић Звонимира потребно је извршити чишћење – дат је усмени налог ЈКП “Крушевац“ Крушевац
 7. пут ка цркви је оштећен, дошло је до испирања материјала испод асфалта, тако да је потребно извршити санацију – замену истог и уградњу решетке за прикупљање и усмеравање воде. Дати налог Крушевацпуту, који је био извођач радова у прошлом месецу
 8. потребно је извршити поправку канала на углу ул. Краља Радослава и Димитрија Туцовића. Дати налог Крушевацпуту да постави баријеру на месту испирања
 9. у домаћинствима Степић и Данијеле Димитријевић дат је налог ЈКП “Крушевац“ Крушевац да изврши чишћење канала од наноса. Код Данијеле Димитријевић, на бочном делу дворишта, бујица је оборила ограду у канал

ДОБРОМИР

 1. Потребно је да се уради још један слој материјала у дужини од 140м. Обављен је разговор са мештанима

ПАСЈАК

 1. На деоници пута Пасјак – Мали Шиљеговац потребно је извршити поправку пута

МАКРЕШАНЕ

 1. потребно је да се изврши чишћење канала у горњем делу пута од раскрснице ул. Молерова, Девет Југовића и Илије Станојевића како би се вода одводила каналетама

ТРМЧАРЕ

 1. обављен је разговор са Славишом Ђорђевић, председник савета МЗ Трмчаре и договорено је да се у наредном периоду сагледа могућност санације преливника на Трмчарској реци


Scroll Skip to content