Kruševac centar

Novi konkurs – LAP za mlade

Novi konkurs – LAP za mlade

17. februara 2021.

Grad Kruševac  na  osnovu Odluke o budžetu grada Kruševca za 2021.godinu, Odluke Komisije o raspisivanju i sprovođenju Javnog konkursa za sufinansiranje i finansiranje programa i projekata 17.2.2021. godine raspisao je:

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata od javnog interesa za implementaciju Lokalnog akcionog plana za mlade grada Kruševca za 2021. godinu.

Za realizaciju programa i projekata po ovom konkursu obezbeđena su novčana sredstva u iznosu od 1.500.000,00 dinara.    Rok za podnošenje projektnih predloga je sreda, 3.3.2021. godine do 15:30.

Pravo podnošenja prijave za finansiranje i sufinansiranje programa/projekta od javnog interesa po Javnom Konkursu imaju udruženja građana čije je sedište ili ogranak registrovan na teritoritoriji grada Kruševca, obavljaju delatnost na teritoriji grada Kruševca i ispunjavaju osnovna i posebna merila i kriterijume.

Prioritetne oblasti na koje se Konkurs odnosi su:

 

  • Obrazovanje mladih
  • Zapošljavanje mladih
  • Zdravlje mladih
  • Bezbednost mladih
  • Kultura, sport i slobodno vreme mladih
  • Informisanje i mobilnost mladih
  • Aktivno učešće i volonterizam mladih
  • Mladi u očuvanju i zaštiti životne sredine

 

Link za preuzimanje teksta Konkursa, smernica, projektnih formulara, obrazaca i izveštaja možete pronaći na:

https://krusevac.ls.gov.rs/aktuelnost/konkurs-za-finansiranje-i-sufinansiranje-programa-projekata-od-javnog-interesa-u-oblasti-implementacije-lokalnog-akcionog-plana-za-mlade-grada-krusevca-za-2021-godinu/


Scroll Skip to content