Kruševac Porta

Нови конкурс – ЛАП за младе

Нови конкурс – ЛАП за младе

17. фебруара 2021.

Град Крушевац  на  основу Одлуке о буџету града Крушевца за 2021.годину, Одлуке Комисије о расписивању и спровођењу Јавног конкурса за суфинансирање и финансирање програма и пројеката 17.2.2021. године расписао је:

Конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката од јавног интереса за имплементацију Локалног акционог плана за младе града Крушевца за 2021. годину.

За реализацију програма и пројеката по овом конкурсу обезбеђена су новчана средства у износу од 1.500.000,00 динара.    Рок за подношење пројектних предлога је среда, 3.3.2021. године до 15:30.

Право подношења пријаве за финансирање и суфинансирање програма/пројекта од јавног интереса по Јавном Конкурсу имају удружења грађана чије је седиште или огранак регистрован на териториторији града Крушевца, обављају делатност на територији града Крушевца и испуњавају основна и посебна мерила и критеријуме.

Приоритетне области на које се Конкурс односи су:

 

  • Образовање младих
  • Запошљавање младих
  • Здравље младих
  • Безбедност младих
  • Култура, спорт и слободно време младих
  • Информисање и мобилност младих
  • Активно учешће и волонтеризам младих
  • Млади у очувању и заштити животне средине

 

Линк за преузимање текста Конкурса, смерница, пројектних формулара, образаца и извештаја можете пронаћи на:

https://krusevac.ls.gov.rs/aktuelnost/konkurs-za-finansiranje-i-sufinansiranje-programa-projekata-od-javnog-interesa-u-oblasti-implementacije-lokalnog-akcionog-plana-za-mlade-grada-krusevca-za-2021-godinu/


Scroll Skip to content