Kruševac centar

Нацрт Измене и допуне Плана генералне регулације “ИСТОК 5“ у Крушевцу, за урбанистичку целину 8.8.

Нацрт Измене и допуне Плана генералне регулације “ИСТОК 5“ у Крушевцу, за урбанистичку целину 8.8.

19. новембра 2021.

1. Оглас
2. Претежна намена површина
3. Регулација
4. Измене плана
5. Текст измене –  целина

 


Scroll Skip to content