Kruševac centar

Нацрт Измене и допуне Плана генералне регулације “ИСТОК 5“ у Крушевцу, за урбанистичку целину 8.6.

Нацрт Измене и допуне Плана генералне регулације “ИСТОК 5“ у Крушевцу, за урбанистичку целину 8.6.

19. новембра 2021.

1. Оглас
2. Нацрт измене
3. Намена површина
4. Регулација и нивелација


Scroll Skip to content