Kruševac Slobodište

Memorandum o saradnji na realizaciji programa “Podsticanje zapošljavanja visoko obrazovanih Roma i Romkinja u jedinicama lokalne samouprave”

Memorandum o saradnji na realizaciji programa “Podsticanje zapošljavanja visoko obrazovanih Roma i Romkinja u jedinicama lokalne samouprave”

9. avgusta 2022.

 

U Palati Srbije u Beogradu, danas su predstavnici 20 gradova i opština potpisali Memorandum o saradnji na realizaciji programa “Podsticanje zapošljavanja visoko obrazovanih Roma i Romkinja u jedinicama lokalne samouprave”. Jedan od učesnika u programu je i Grad Kruševac, a Memorandum je potpisala gradonačelnik Jasmina Palurović.

Memorandum o saradnji na realizaciji programa Podsticanje zapošljavanja visoko obrazovanih Roma i Romkinja u JLS, potpisan je maja ove godine, između Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i GIZ programa ” Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji” kao nosioca programa.

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave za uključivanje u program objavljen je krajem juna.

Program podržava zapošljavanje 30 visokoobrazovanih Roma i Romkinja sa VI i VII stepenom stručne spreme, odgovarajućih profila prema sistematizaciji i pravilnicima za rad u JLS, javnim preduzećima i ustanovama.

Planirano trajanje programa je najmanje 8 meseci, a saradnja partnera na realizaciji je od potpisivanja Memoranduma do kraja marta 2023. Što se tiče ekonomskog aspekta, 3 meseca finansira GIZ, a 5 meseci JLS, javno preduzeće ili ustanova kod koga je lice angažovano.

Inače, Skupština grada Kruševca je još 2020.godine usvojila Lokalni akcioni plan za socijalno uključivanje Roma i Romkinja, u okviru koga je iz budžeta izdvojeno 2,6 miliona dinara.

Pri izradi LAP -a, ostvarena je značajna saradnja sa predstavnicima resornog ministarstva, ustanova i romskih udruženja, kako bi se najpreciznije i svobuhvatno detektovale prioritetne potrebe ove populacije.

 


Scroll Skip to content