Крушевац Слободиште

Конкурси за субвенционисање у пољопривреди

Конкурси за субвенционисање у пољопривреди

15. марта 2023.

Документа:

  1. Конкурс за избор корисника средстава за субвенционисање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава, осим субвенционисања квалитетних приплодних грла млечних раса говеда и набавке опреме за пчеларство (15.03.2023.-24.03.2023)
  2. Конкурс за избор корисника средстава за субвенционисање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава, за субвенционисања квалитетних приплодних грла млечних раса говеда (15.03.2023.-28.04.2023.)
  3. Конкурс за избор корисника средстава за субвенционисање  инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава, за  набавку опреме за пчеларство (15.03.2023.-15.04.2023.)
  4. Конкурс за избор корисника средстава за субвенционисање економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима (15.03.2023.-30.06.2023.)
  5. Конкурс за избор корисника средстава за субвенционисање органске производње-набавку садног и семенског материјала дозвољеног за употребу у органској производњи, контролу земљишта и плодова и сертификацију органске производње и друге инвестиције које се односе на органску производњу, а део су осталих мера руралног развоја (15.03.2023.-30.06.2023.)
  6. Конкурс за избор корисника средстава за субвенционисање економских активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и на увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима (15.03.2023.-30.06.2023.)
  7. Конкурс за избор корисника средстава за субвенционисање набавке хране и ветеринарске услуге за остављену женску телад (15.03.2023.-15.11.2023.)
  8. Конкурс за избор корисника средстава за регресирање трошкова вештачког осемењавања крава на територији града Крушевца (15.03.2023.-15.11.2023.)
  9. Конкурс за избор корисника средстава за субвенционисање премије осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња (15.03.2023.-15.11.2023.)

Scroll Skip to content