Kruševac Porta

Конкурс за избор корисника средстава за субвенционисање економских активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и на увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима

Конкурс за избор корисника средстава за субвенционисање економских активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и на увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима

4. марта 2022.

Документа:


Scroll Skip to content